Літературні терміни й лексика

РЕПЛІКА - у сценічному діалозі відповідна фраза партнера, останні слова персонажа, за яких треба текст іншого діючої особи.

РЕЦЕНЗІЯ - відкликання, письмова оцінка якогось добутку.

МОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА - характеристика героя через особливості його мовлення. Вона зачіпає його манеру говорити, улюблені інтонації або слівця, звороти мовлення, словниковий запас і складається із самого мовлення героя й з опису її особливостей автором. РИТМ - повторюваність однорідних звукових елементів, чергування ударних і ненаголошених складів. Ритм є основою вірша.

РИМА - співзвуччя кінців віршів. По місцю наголосу рима буває чоловіча (VI), жіноча (IV) і дактилічна (IVV); по взаємному розташуванню рядків - суміжна (аабб), охватна (абба) і перехресна (абаб).

РОМАН - форма епічного роду літератури, що розкриває історію декількох, іноді багатьох людських доль протягом тривалого часу, порию - цілих поколінь. Має кілька сюжетних ліній, широко охоплює дійсність, дозволяє передати найбільш глибокі й складні процеси життя.

РОМАН-ЕПОПЕЯ - різновид роману, з особливою повнотою охватывающая історичний процес у багатошаровому сюжеті, що включає багато людських доль і драматичних подій народного життя. («Війна й мир» Л.Н.Толстого, «Тихий Дон» МАШолохова).

РОМАНТИЗМ - художній метод, що зложився наприкінці XVIII - початку XIX століття. Для романтизму характерний особливий інтерес до особистості і її відношенню до навколишньої дійсності, а також протиставлення реальному миру - ідеального. Прагнення художника виразити своє відношення до зображуваного переважає над точністю передачі дійсних фактів, і це надає художньому твору підвищену емоційність. («Кавказький бранець» А.С.Пушкіна, «Демон» М.ЮЛермонтова, «Баба Изергиль» М.Горького, «Червоні вітрила» А.Гріна).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Энциклопедия Школьника – содружество русского слова и литературы