«Зайві люди» (по повісті «Ася» і роману «Дворянське гніздо»)

Колекція творів: "Зайві люди» (по повісті "Ася» і роману "Дворянське гніздо»)

Іван Сергійович Тургенєв у своїх добутках створює численну галерею образів, досліджує психологію їхнього поводження. У повісті "Ася» і романі "Дворянське гніздо» перед читачами з'являються культурні, утворені перед-ставители дворянського стану, не здатні до решитель-ним дій навіть в ім'я особистого щастя

Ганебна малодушність проявляє пан N. герой повести "Ася». Він губиться перед палкою й щирою, захопленою й рвучкою дівчиною, здатної на сильне й глибоке почуття, воно лякає його. У цій повісті Тургенєв розвінчує ілюзію про те, що дворянство відіграє керівну роль вобществе.

Відзначаючи особливості літературних героїв-дворян у произ-ведениях Тургенєва, Чернишевський зауважував, що вони мало-задушливо відступають перед практичними діями, яких жадає від них історія. Переконливим підтвердженням цьому спостереженню Чернишевського є роман Тургенєва " Дво-Рянское гніздо».

Головний герой роману - Федір Іванович Лаврецкий глибоко симпатичний авторові, що наділив його розумом і чуйної [душею, чуйним серцем і допитливим розумом. Лаврецкий ностальгічно згадує про молодість, про батьківщину, міркує про борг і майбутнє Росії. Роман Тургенєва сумно-поетичний. (Салтиков-Щедрін відзначав, що в романі "Дворянське гніздо» "світла поезія розлита в кожному звуці».

Тургенєв хотів у цьому романі оспівати все краще, що він ви-справ у передовій частині дворянства. Але чесний художник ви-нужден був визнати, що в цьому середовищі навіть самі розумні й че-стние, щирі й самовіддані люди не здатні проти-востоять життєвим обставинам. Правда, Лаврецкий на-меревается активно діяти, "орати землю», змінити ук-лад господарства, він навіть "усталив побут своїх селян». Але підсумок його діяльності звучить у гірких фразах героя: "Здраствуй, самотня старість! Догоряй, марне життя!»

Показуючи кращого представника дворянської интелли-генции, Тургенєв не забуває, що більшість їх загрузло в розпусті, вульгарності й жорстокості. Вони безжалісно гнітять народ. У цих умовах неможливо безтурботне щастя для людини із чуйною душею й чуйним серцем. Його возлюб-ленна Ліза Калитина "іде в монастир отмаливать не тільки свої гріхи, але й гріха свого класу». Але її жертва нічого не може перемінити в суспільстві, де благоден-ствуют вульгарні й розпусні люди, подібні Паншину й ж-не Лаврецкого Варварі Павлівні. Показуючи погублену долю Лізи, Тургенєв обвинувачує суспільство, що вбиває всі чи-стое й піднесене, що з'являється в ньому. Мені здається, що в цьому романі й повести "Ася» Тургенєв з м'яким смутком попрощався із кращими, хоча й " марні-мі» представниками дворянського стану, письменник побачив новий клас, що йде на зміну віджилому кріпосництву

"Що чекати від нового покоління?» -ставить запитання автор вустами Лаврецкого. Авторові і його героєві хочеться вірити, що прийдуть нові, діяльні люди, молоді й енергійні, що не утомилися від життя, здатні вершити великої справи

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Энциклопедия Школьника – содружество русского слова и литературы