Завдання по темі «Технічні засоби обговорення»

Ціль практичних занять - дати студентам загальне подання про технічні засоби, використовуваних для обміну інформацією в інтерактивному режимі, а також про основні терміни, що зустрічаються при описі цих засобів; одержати практичні навички роботи з найпростішими пристроями цього класу

У завданнях по темі «Технічні засоби обговорення» використовуються наступні терміни:

Internet-Телефонія- метод телефонії, що використовує для ведення переговорів глобальної комп'ютерної мережі

«Робоча дошка» - програмний засіб, що розширює функції системи комп'ютерної телефонії за рахунок спільного створення, перегляду або редагування файлів учасниками сеансу зв'язку

Роумінг - «передача» власника стільникового телефонного апарата від ЦС однієї зони обслуговування до ЦС іншої зони

Стільниковий телефонний' апарат (СТА) - малогабаритна приемопередающая радіостанція, конструктивно виконана у вигляді слухавки з дисплеєм (табло) і клавіатурою для набору абонентських номерів. Став процесі роботи здійснює постійний контакт із однієї зі стаціонарних базових радіостанцій (БС), об'єднаних у мережу. БС обслуговує певну частину зони дії телефону («стільнику»). У кожній зоні обслуговування крім декількох БС перебуває одна центральна станція (ЦС), періодично визначальне місце розташування кожного власника СТА шляхом опитування всіх БС.

Телефон - апарат для передачі мовних повідомлень по телефонних мережах, що представляє собою сукупність вузлів комутації (автоматичних телефонних станцій) і з'єднуюче їхнє проведення-н ы х каналів (сполучних абонентських л и н и й ) . К а ж д а я абонентська лінія має свій унікальний номер (номер абонента).

• 3 адания

• 22.1. Дайте аргументовану відповідь на питання

Вам необхідно погодити фінансові умови договору з фінським партнером, але його англійський Ви не дуже добре сприймаєте на слух. Якими технічними засобами обговорення Ви скористаєтеся?

• 22.2. Вставте в текст пропущені терміни изприведенного вище

списку:

А. Стільниковий телефонний апарат являє собою засіб...

Б. Для підключення звичайного телефонного апарата до автоматичної телефонної станції використовується лінія з пари мідних проводів - ...

В. Можливість використання стільникового телефону при переміщенні його власника з однієї зони обслуговування в іншу визначається наявністю в провайдерів послуг стільникового зв'язка угоди о...

D 22.3. Опишіть послідовність своїх дій при телефонному дзвінку з Москви по СТА, зареєстрованому в Санкт-Петербурзі, московському абонентові 552-61-89.

22.4. Які дії ви повинні зробити при телефонному дзвінку в іспанське місто Барселона?

22.5. Назвіть достоїнства й недоліки використання «робочих дощок» у навчальному процесі у вищій школі

ЛІТЕРАТУРА

1. культура мовлення: Підручник / Під ред. В,И. Максимова. М, 2000 (глава VII, § 2).

2. Єфімова О.В., Моисеева М.В., Шафрин ДЗИҐ. Практикум за комп'ютерною технологією. М., 1997.

3. Шафрин Ю. Основи комп'ютерної технології. М., 1997.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Энциклопедия Школьника – содружество русского слова и литературы