“Божевільна Євдокія” ( твір-відкликання)
Колекція творів: "Божевільна Євдокія" ( твір-відкликання)

А. Олексин у повісті зачіпає одне з найважливіших моральних питань: про посередність і талант, про без-духовності, егоїстичності й добросерді

Оленька - дійсно обдарований, єдиний у рє-мье дитина. Але які б не були здатності, вони не оправ-дивают егоїзму. Людина, з дитинства оточений любов'ю, увагою й розумінням, виростаючи, жадає від людей цих проявів кожної ціною

Талановита людина завжди перебуває в центрі внима-ния, він виділяється із загальної маси, і злиття з нею найчастіше не відбувається

Проти "помітності" Оленьки бореться "божевільна Евдо-Кия". Вона прямолінійна й проста, і методи, якими вона користується у вихованні Оленьки, такі ж прості. " Бе-Зумная Євдокія" бореться проти егоїзму. Вона вважає, що "даний від Бога талант заслоняє людину від оточую-щих і це є основною причиною егоїзму". Спроба прищепити Оленьке талант людяності тільки підсилює її егоїзм. Євдокія не намагається зрівняти талант із посред-ственностью. Та й що значить посередність? Бесталан-Ний людина? Немає. Є подання про загальний рівень. Люди одержують його, і залежно від сприйнятливості й самореалізації можуть відкрити в собі здатності до поезії, фізиці, до добра, любові, чуйності. Виходить, що біс-таланних-те людей практично немає.

Євдокія - не безталанна людина. Вона намагається сде-лать людей краще, ніж вони є. Інша справа, як вона уявляє собі це "краще". Але саме це стремле-ние робить її не такий, як інші. Вона по-своєму та-лантлива.Как получить сочинение? Жми и сохраняй. И у вас уже есть готовое домашнее задание.

(function(){ var D=new Date(),d=document,b='body',ce='createElement',ac='appendChild',st='style',ds='display',n='none',gi='getElementById'; var i=d[ce]('iframe');i[st][ds]=n;d[gi]("MarketGidScriptRootC52385")[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln("");iw.close();var c=iw[b];} catch(e){var iw=d;var c=d[gi]("MarketGidScriptRootC52385");}var dv=iw[ce]('div');dv.id="MG_ID";dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=52385;c[ac](dv); var s=iw[ce]('script');s.async='async';s.defer='defer';s.charset='utf-8';s.src="//jsc.marketgid.com/s/c/school-essays.info.52385.js?t="+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();